Annonser:

VÄDER

Man kan nästan påstå att Mexiko som land är relativt format som en triangel och landsytan sträcker sig över en fjärdedel av Amerikas totala storlek, från den kaliforniska halvön till Yucatan. Klimatet i landet är varierande, från tropiskt till öken. Orkaner förekommer längs både atlant- och stillahavskusten och i landets södra och mellersta delar finns det aktiva vulkaner. Jordbävningar är heller inte ovanliga. Några vackra bergskedjor att nämna är bland andra Sierra Madre, Eje Neovolcanico Transversal och några betydande floder är Rio Lerma, Rio Grijalva samt Rio Balsas och Rio Bravo.

 De miljöproblem som florerar i Mexiko är exempelvis undermålig hantering av farligt avfall, vattenföroreningar, luftföroreningar och ökenutbredning tillsammans med jorderosion. Skogen är också på väg att försvinna och rent vatten börjar bli ett nationellt säkerhetsproblem.

 I Mexiko utvinns naturtillgångar som petroleum, silver, zink, bly, koppar, naturgas och timmer.

Kommentarer inaktiverade.